IMG
Drobečková navigace

Úvod > Domov mládeže > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 01 Karlovy Vary

Základní účel zřízení - mimoškolní vzdělávání, stravování, ubytování
Hlavní činnost - výchovně-vzdělávací, kulturní a sportovní činnost

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
  Klíčová 167/4, Mariánské Lázně 353 01

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
  Klíčova 167/4, Mariánské Lázně 353 01

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po - Pá 8,00 - 16,30 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně

  Hotel Zlatý zámek ***

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  http://www.dmasjml.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
  Klíčová 167/4, Mariánské Lázně 353 01

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  dmml@centrum.cz
  karel.borsky@dmasjml.cz

 • 4.8 Datová schránka

  rdmd4q

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 25936331/0100 | Komerční banka Mariánské Lázně

6. IČO

00377945

7. DIČ

CZ00377945

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: dmm@centrum.cz , info@dmasjml.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): rdmd4q

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, Klíčová 167/4, Mariánské Lázně 353 01

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.