IMG
Drobečková navigace

Úvod > Domov mládeže > Ubytování > Ceník služeb

Ceník služeb

Ceny ubytování v domově mládeže pro žáky v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb. ve znění novely vyhlášky č. 436/2010 Sb. jsou stanoveny takto:

Standardní pokoj........................................................  1.300 Kč/měsíc

Nadstandardní pokoj ..............................................  1.600 Kč/měsíc

Výše úplaty za ubytování v domově mládeže se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.

 

Vlastní povolený elektrospotřebič ....................  50 Kč/měsíc

Používání vlastních elektrospotřebičů, splňujících podmínky ČSN, je v ubytovacích prostorách DM vázáno na jejich druh (od platby osvobozen holicí strojek, vysoušeč vlasů, kulma apod.), doložené protokolem o revizi elektrického spotřebiče provedené dle ČSN 331610 a souhlasem příslušného vychovatele (např. síťový radiopřijímač, hudební věž, notebook, netbook, ultrabook, tablet atd.).