DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Základní údaje o DMaŠJ

DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ


Identifikátor zařízení: 600 028 488
Adresa: Klíčova 167/4
353 01 Mariánské Lázně
Tel. spojení ústředna:      +420 354 623 924-5
+420 354 620 398
Tel. spojení ředitel: +420 354 622 379
Právní forma: příspěvková organizace
IČO :   00 377 945
DIČ: CZ 00377945
Původní zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
do 30. 6. 2001
Adresa: Karmelitská 7
118 12 Praha 1 – Malá strana
od 1. 7. 2001 zřizovatel: Karlovarský kraj
Krajský úřad
– odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Adresa: Závodní  353/88, 360 01 Karlovy Vary